Tin tức

Tổng cục Lâm nghiệp thực hiện tham vấn dự thảo Thông tư quy định về Quản lý rừng bền vững

18/06/2018

Thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định về quản lý rừng bền vững theo quy định tại khoản 5 Điều 27 và khoản 4 Điều 28 Luật Lâm nghiệp.


Thông tư này quy định chi tiết nội dung, trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững; tiêu chí quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng. Đối tượng áp dụng của Thông tư là các tổ chức, chủ rừng liên quan đến xây dựng, thẩm định, phê duyệt và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững; tiêu chí quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng.

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư, Bộ NN&PTNT đã thực hiện tham vấn đối với dự thảo Thông tư được đăng tải trên cổng thông tư điện tử của Bộ NN&PTNT và trang web của Tổng cục Lâm nghiệp.

Văn phòng cá cược bóng đá hợp phápQuay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>