Tin tức >> Tin cao su trong nước

Lai Châu: Cho thuê trên 15,4 ha để xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su

10/09/2018

 Vừa qua, UBND tỉnh Lai Châu vừa có Quyết định số 872/QĐ-UBND đồng ý cho Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu (Công ty Cao su Lai Châu) thuê trên 15,4 ha đất tại xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ để xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su.


 Quyết định 872/QĐ-UBND, ngày 08/8/2018, UBND tỉnh Lai Châu đã cho phép Công ty Cao su Lai Châu thuê 154.561,4 m2 để sử dụng vào mục đích: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su). Trong đó, gồm 1.272,4 m2 diện tích đất thu hồi từ đất giao thông, thủy lợi do UBND xã Nậm Tăm quản lý; 3.751,9 m2 đất đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường Nùng Nàng – Nậm Tăm.

Cùng với đó, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 149.537,1 m2 từ đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác được chuyển nhượng của 30 hộ gia đình, cá nhân tại xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ, sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Đối với diện tích đất 3.942,1 m2 đất thuộc hành lang an toàn giao thông, việc quản lý, sử dụng phải tuân thủ quy định bảo vệ an toàn công trình theo Luật Giao thông đường bộ.
Nhiều diện tích cao su trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã cho khai thác mủ
Cũng tại Quyết định này, UBND tỉnh Lai Châu đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CL 160864 cho Công ty Cao su Lai Châu. Thời hạn sử dụng đất 50 năm tính từ thời hạn quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án (20/12/2017), với hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.
Theo đó, UBND tỉnh Lai Châu giao Sở TN&MT Lai Châu thông báo cho Công ty Cao su Lai Châu nộp tiền phí, lệ phí và ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cao su Lai Châu theo đúng quy định; chủ trì phối hợp với UBND huyện Sìn Hồ, phòng TN&MT huyện Sìn Hồ, UBND xã Nậm Tăm, trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cao su Lai Châu.
Đối với Công ty Cao su Lai Châu, phải nộp phí cấp quyền sử dụng đất, nhận bàn giao đất trên thực địa, triển khai dự án theo đúng nội dung đầu tư; quản lý và sử dụng đúng diện tích, ranh giới, mục đích sử dụng đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng và thuê đất; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật đất đai về đầu tư, xây dựng và bảo vệ môi trường. Cùng với đó, bàn giao lại các Giấy CNQSDĐ đã chuyển nhượng của các hộ gia đình, cá nhân cho Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở TN&MT quản lý theo quy định.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>