Tin tức >> Hoạt động Đoàn thể

Lễ Kết nạp đoàn viên Công đoàn, thành lập Công đoàn cơ sở và ra mắt Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn cá cược bóng đá hợp pháp

18/07/2015

Thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam về việc tập hợp người lao động vào tổ chức Công đoàn nhằm phát huy năng lực của người lao động, xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa người lao động và người đại diện sử dụng lao động để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của Văn phòng cá cược bóng đá hợp pháp và Quỹ Bảo hiểm xuất khẩu cao su, sáng ngày 16/01/2015,tại 236 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP. HCM, Chi bộ cá cược bóng đá hợp pháp đã tổ chức Lễ Kết nạp đoàn viên Công đoàn, thành lập Công đoàn cơ sở và ra mắt Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn cá cược bóng đá hợp pháp (VRA).  

 


Đến tham dự buổi Lễ có đại diện Lãnh đạo Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công đoàn Cao su Việt Nam, cá cược bóng đá hợp pháp, Đoàn Thanh niên Cơ quan Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, các vị khách mời cùng toàn thể cán bộ nhân viên Văn phòng cá cược bóng đá hợp pháp và Quỹ Bảo hiểm xuất khẩu cao su.
Tại buổi Lễ,  Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Cao su Việt Nam - Phan Tấn Hải - đã trao các Quyết định của Công đoàn Cao su VN gồm: Quyết định số 04/QĐ-CĐCS ngày 05/01/2015 về việc kết nạp đoàn viên Công đoàn; Quyết định số 05/QĐ-CĐCS ngày 05/01/2015 về việc thành lập Công đoàn Hiệp hội Cao su VN và Quyết định số 06/QĐ-CĐCS ngày 05/01/2015 về việc chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn Hiệp hội Cao su VN.
Theo các Quyết định trên,
- Công đoàn cá cược bóng đá hợp pháp là Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Cao su Việt Nam.
- Công đoàn cá cược bóng đá hợp pháp gồm Văn phòng cá cược bóng đá hợp pháp và Quỹ Bảo hiểm xuất khẩu cao su.
- Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn cá cược bóng đá hợp pháp gồm 3 cán bộ Văn phòng Hiệp hội: Bà Trương Ngọc Thu – Chủ tịch; Ông Võ Công Danh – Ủy viên phụ trách kiểm tra Công đoàn; Bà Nguyễn Thị Việt Hồng – Ủy viên.

Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam – Phan Tấn Hải – đã phát biểu chúc mừng cá cược bóng đá hợp pháp sau nhiều năm mong muốn thành lập tổ chức Công đoàn, đến nay đã hội đủ các điều kiện để Công đoàn cá cược bóng đá hợp pháp được ra đời, đánh dấu son trong quá trình hoạt động và phát triển của Văn phòng Hiệp hội và Quỹ Bảo hiểm xuất khẩu cao su. Đồng thời, ông Phan Tấn Hải nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu về cơ chế lãnh đạo của Chi bộ Hiệp hội Cao su đối với tổ chức Công đoàn, cơ chế phối hợp hoạt động giữa chính quyền với tổ chức Công đoàn và giao các nhiệm vụ cho tổ chức Công đoàn, Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn cá cược bóng đá hợp pháp.

Thay mặt Ban Chấp hành lâm thời và 15 đoàn viên Công đoàn Hiệp hội Cao su VN, Chủ tịch Công đoàn VRA Trương Ngọc Thu đã phát biểu nhận nhiệm vụ và cám ơn sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của lãnh đạo Đảng các cấp, của lãnh đạo Công đoàn cấp trên, của lãnh đạo chính quyền, của Đoàn Thanh niên và cam kết Công đoàn cá cược bóng đá hợp pháp sau khi được thành lập, đi vào hoạt động sẽ thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ đúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
 
Văn phòng Hiệp hội Cao su VN (Việt Hồng) & Quỹ BHXKCS (Kiều Nương) 


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>