Tin tức

Nhập gỗ cao su trong 4 tháng đầu năm 2006

18/06/2006
Từ tháng 1 đến tháng 4, lượng gỗ cao su xẻ đã nhập là 85.300 m3, trị giá 18,48 triệu USD, đơn giá bình quân là 216,5 USD/m3, vượt hơn so với lượng gỗ nhập cùng kỳ năm 2005 là 7,7 % về lượng và đơn giá bình quân cao hơn khoảng 1,3 %.

Đơn giá gỗ cao su xẻ tăng dần từ tháng 1 đến tháng 4, bình quân tháng 4 là 223,5 USD/m3, trong khi tháng 1 là 207,7 USD/m3.

Thị trường nhập gỗ cao su xẻ vào Việt Nam lớn nhất là Campuchia, trong 4 tháng đã nhập 72.693 m3, chiếm 85,14 % và có đơn giá thấp nhất, khoảng 206,8 USD/m3. Kế đến là thị trường Malaysia, đã nhập 6.580 m3 với đơn giá khá cao: 218,5 USD/m3.Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>