Tin tức

Công ty Cao su Chư Prông mời dự thầu thiết bị mở rộng nhà máy sơ chế cao su

16/06/2006
Nhằm mở rộng nhà máy sơ chế mủ cao su, Công ty Cao su Chư Prông đã thông báo rộng rãi mời các doanh nghiệp có đủ tư cách pháp nhân và năng lực tham gia dự đấu thầu cung cấp thiết bị chính cho nhà máy sơ chế mủ cao su theo tiêu chuẩn TCVN 3769:2004 lắp đặt tại làng Ia Boong, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Hồ sơ dự thầu được bán từ 8 - 16 giờ từ ngày 26/06/2006 đến hết ngày 30/06/2006 (500.000 đồng/bộ). Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ dự thầu là 8 giờ ngày 19 tháng 08 năm 2006 với tiền bảo lãnh là 100 triệu đồng tại Phòng họp của Công ty Cao su Chư Prông.

Thời gian mở thầu là 9 giờ ngày 08 tháng 09 năm 2006 tại Phòng họp của Công ty Cao su Chư Prông. Mỗi nhà thầu được dự tối đa là 2 đại diện.

Nơi cấp, nhận hồ sơ và cung cấp các thông tin chi tiết tại Phòng Xây dựng cơ bản Công ty Cao su Chư Prông, thị xã Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, điện thoại 059-843140 /889384  Fax: 059-843180.Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>