Thông tin

QUYẾT ĐỊNH về việc chứng nhận các sản phẩm đạt tiêu chuẩn Hàng nông lâm sản VN chất lượng cao và uy tín thương mại năm 2007
18/09/2007

QUYẾT ĐỊNH số: 2627 /QĐ-BNN-CB của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT về việc chứng nhận các sản phẩm đạt tiêu chuẩn Hàng nông lâm sản VN chất lượng cao và uy tín thương mại năm 2007

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
THÔNG TƯ SỐ 38/2007/TT-BTC về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
15/08/2007

Thông tư của Bộ Tài chính số 38/2007/TT-BTC ngày 18 tháng 4 năm 2007 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản cả nước đến năm 2010 và tầm nhìn 2020
14/08/2007

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản cả nước đến năm 2010 và tầm nhìn 2020 số 50/2005/QĐ-TTg, ngày 20 tháng 6 năm 2004

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
NGHỊ ĐỊNH số 109/2007/NĐ-CP về chuyển Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty Cổ phần
09/07/2007

NGHỊ ĐỊNH của Chính phủ số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2007 về chuyển Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty Cổ phần

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
Các loại cây trồng xen khuyến cáo cho cao su tiểu điền tại Thái Lan (Buranatham, W. 2002)
16/05/2007

Tại Thái Lan, các loại cây trồng xen khuyến cáo cho cao su tiểu điền trong thời gian 3 năm đầu trồng cao su là bắp, lúa nương, đậu, dứa, rau xanh, cỏ chăn nuôi. Các loại cây trồng xen nên trồng cách hàng cao su 1m.


Xem thêm...
Các tác động của đất lên sự phát triển của cây cao su trong môi trường trồng xen canh (Wibawa, G. and Thomas, 2002)
16/05/2007

Ở Indonesia, những thí nghiệm về ảnh hưởng của cây trồng xen lên sinh trưởng của cao su trong điều kiện có kiểm soát đã được bắt đầu từ năm 1993


Xem thêm...
Nghiên cứu nông lâm nghiệp dựa vào cao su tại Indonesia
16/05/2007

Diện tích cao su tiểu điền chiếm 84% tổng diện tích trồng cao su tại Indonesia. Những nghiên cứu về việc trồng xen trong cao su tiểu điền cho thấy việc chọn loại cây trồng xen có ảnh hưởng đền sinh trưởng của cây cao su do vấn đề cạnh tranh về nước và dinh dưỡng


Xem thêm...
Nguyễn Văn Toàn. 2005. Đất đồi núi Việt Nam - Hiện trạng và tiềm năng phát triển các cây trồng lâu năm
16/05/2007

(Trích trong: Bộ Nông nghiệp-PTNT. 2005. Khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn: 20 năm đổi mới - Tập 3: Đất và phân bón. NXB Chính trị Quốc Gia. 182-199)


Xem thêm...
Trần Thị Thuý Hoa, Lại Văn Lâm, Lê Mậu Túy, Phạm Hải Dương, Vũ Văn Trường, Ngô Văn Hoàng. 2005
16/05/2007

(Trích trong: Bộ Nông nghiệp - PTNT. 2005. Khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn: 20 năm đổi mới - Tập 1: Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. NXB Chính trị Quốc Gia. 182-199)


Xem thêm...
NGHỊ ĐỊNH số 40/2007/NĐ-CP về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
29/03/2007

Nghị Định của Chính Phủ số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 03 năm 2007 quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
10/11/2006

QUYẾT ĐỊNH số: 249/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
10/11/2006

Quyết định số: 248/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
THÔNG TƯ SỐ: 12/2006/TT-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP
27/09/2006

Thông tư số: 12/2006/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và phụ cấp lương trong doanh nghiệp theo nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của chính phủ.

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.

 


Xem thêm...
NGHỊ ĐỊNH SỐ 94/2006/NĐ-CP điều chỉnh mức lương tối thiểu chung
27/09/2006

Nghị định của chính phủ số 94/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 điều chỉnh mức lương tối thiểu chung.

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
QUYẾT ĐỊNH SỐ 188/2004/QĐ-TTG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHí MINH ĐẾN NĂM 2010, CÓ TíNH ĐẾN NĂM 2020
08/03/2006

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHíNH PHỦ SỐ 188/2004/QĐ-TTG NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2004 PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHí MINH ĐẾN NĂM 2010, CÓ TíNH ĐẾN NĂM 2020

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
QUYẾT ĐỊNH SỐ 272/2003/QĐ-TTG PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010
23/02/2006

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHíNH PHỦ SỐ 272/2003/QĐ-TTG NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2003 PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
Nguyễn Văn Thường. 2001. Hiệu quả của các phương thức trồng xen cà phê với cao su ở Daklak.
12/10/2005

Tóm tắt luận án tiến sỹ nông nghiệp. Trường đại học Nông nghiệp I Hà Nội.


Xem thêm...
QUYẾT ĐỊNH SỐ 60/2004/QĐ-BCN VỀ ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT ĐẾN NĂM 2010 PHỤC VỤ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
29/09/2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP SỐ 60/2004/QĐ-BCN NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM 2004 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT ĐẾN NĂM 2010 PHỤC VỤ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN"

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...