Thông tin

Sản xuất cao su thiên nhiên của Việt Nam năm 2014
21/07/2015

Theo số liệu kết quả sơ bộ năm 2014, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí thứ ba về sản lượng và thứ tư về xuất khẩu cao su thiên nhiên (cao su) trên thế giới. 


Xem thêm...
Sách Sách "Cây Cao su" - Tiến sĩ Nguyễn Thị Huệ
25/03/2015

 Cuốn sách "Cây Cao su" do tác giả Tiến sĩ Nguyễn Thị Huệ biên soạn


Xem thêm...
Thông tư 22/2014/TT-BTC VỀ QUY ĐỊNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI
16/04/2014

Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính VỀ QUY ĐỊNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
Quyết định 2855/QĐ-BNN-KHCN ngày 17 tháng 09 năm 2008 về CÔNG BỐ VIỆC XÁC ĐỊNH CÂY CAO SU LÀ CÂY ĐA MỤC ĐíCH
16/04/2014

Quyết định 2855/QĐ-BNN-KHCN ngày 17 tháng 09 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về CÔNG BỐ VIỆC XÁC ĐỊNH CÂY CAO SU LÀ CÂY ĐA MỤC ĐíCH

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
Quyết định 750/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2009 về Phê duyệt Quy hoạch phát triển cao su đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020
16/04/2014

Quyết định 750/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch phát triển cao su đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
Quyết định 124/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2012 về PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NGÀNH NÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHìN ĐẾN 2030
16/04/2014

Quyết định 124/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2012 của thủ tướng Chính phủ về PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NGÀNH NÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHìN ĐẾN 2030

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
Quyết định 899/QĐ-TTg ngày 10 tháng 06 năm 2013 về PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
16/04/2014

Quyết định 899/QĐ-TTg ngày 10 tháng 06 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
Thông tư 40/2014/TT-BTC HƯỚNG DẪN THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU CÓ XUẤT XỨ TỪ VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA
16/04/2014

Thông tư 40/2014/TT-BTC ngày 01 tháng 4 năm 2014 của Bộ tài chính HƯỚNG DẪN THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU CÓ XUẤT XỨ TỪ VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
Thông tư 219/2013/TT- BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng
15/04/2014

Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
Nghị định 209/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
15/04/2014

Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
Luật số 13/2008/QH12 về Luật Thuế giá trị gia tăng
15/04/2014

Luật số 13/2008/QH12 của Quốc hội: Luật Thuế giá trị gia tăng

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
Thông tư 157/2013/TT-BTC Sửa đổi mức thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01,40.02.40.05
15/04/2014

Thông tư 157/2013/TT-BTC ngày 11/11/2013 của Bộ Tài chính Sửa đổi mức thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01,40.02.40.05 quy định tại biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
Giải pháp kéo dài thời gian thu hoạch mủ trên vườn cây cao su kinh doanh đã đến tuổi thanh lý
22/01/2013

Diện tích cao su ở nhóm vườn cây già, đến tuổi thanh lý hiện nay ở mức cao. Tuy nhiên, thanh lý đồng loạt những diện tích này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tổng sản lượng và tình hình lao động tại các công ty trồng cao su. Do đó, cần có một chiến lược tái canh hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị. Sau một thời gian dài khảo sát, nghiên cứu; Bộ môn Sinh lý Khai thác - Viện Nghiên cứu Cao su VN đã đưa ra một số giải pháp kéo dài thời gian thu hoạch mủ trên vườn cây cao su kinh doanh đã đến tuổi thanh lý.


Xem thêm...
Giải pháp "Dụng cụ cạo mủ lắp ghép" đạt giải ba trong lễ tổng kết "Giải thưởng Sáng chế TP.HCM lần thứ 3 năm 2011"
01/08/2012

Ngày 18/7/2012, Sở Khoa học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tổng kết "Giải thưởng Sáng chế TP.HCM lần thứ 3 năm 2011".


Xem thêm...
Cải tiến mái che mưa có nắp đậy chén mủ cao su
06/03/2012

Để khắc phục những hạn chế của việc sử dụng mái che mưa trong khai thác mủ cao su khi gặp trời mưa to, kỹ sư Nguyễn Trung Kiên, hiện đang công tác tại Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông, đã có sáng kiến "Cải tiến mái che mưa có nắp đậy chén mủ cao su" - Sáng kiến đoạt giải Ba trong Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ V (2010 - 2011).


Xem thêm...
QUYẾT ĐỊNH về việc chứng nhận các sản phẩm đạt tiêu chuẩn Hàng nông lâm sản VN chất lượng cao và uy tín thương mại năm 2007
18/09/2007

QUYẾT ĐỊNH số: 2627 /QĐ-BNN-CB của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT về việc chứng nhận các sản phẩm đạt tiêu chuẩn Hàng nông lâm sản VN chất lượng cao và uy tín thương mại năm 2007

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
THÔNG TƯ SỐ 38/2007/TT-BTC về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
15/08/2007

Thông tư của Bộ Tài chính số 38/2007/TT-BTC ngày 18 tháng 4 năm 2007 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản cả nước đến năm 2010 và tầm nhìn 2020
14/08/2007

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản cả nước đến năm 2010 và tầm nhìn 2020 số 50/2005/QĐ-TTg, ngày 20 tháng 6 năm 2004

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...