Thông tin

Quyết định 337/QĐ-BKH ngày 10 tháng 4 năm 2007 về việc ban hành quy định nội dung hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam
30/10/2015

Quyết định 337/QĐ-BKH ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành quy định nội dung hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm... Tải về...
Nghị định 108/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
29/10/2015

 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư


Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm... Tải về...
Nghị định 89/2006/NĐ-CP về Nhãn hàng hóa
29/10/2015

 Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về Nhãn hàng hóa


Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm... Tải về...
Công văn số 5098/BTC-CST ngày 17 tháng 4 năm 2015 về giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp thực hiện Chỉ thị 11/TTg
21/10/2015

Công văn số 5098/BTC-CST ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính về giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp thực hiện Chỉ thị 11/TTg của Thủ tướng Chính phủ
 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm... Tải về...
Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp
13/10/2015

Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2015 về hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm... Tải về...
Thông tư 78/2014/TT-BTC về hướng dẫn thi hành nghị định số 218/2013/nđ-cp
13/10/2015

Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 về hướng dẫn thi hành nghị định số 218/2013/nđ-cp ngày 26/12/2013 của chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm... Tải về...
Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp
13/10/2015

Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp

 
Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm... Tải về...
Nghị định 12/2015/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế
13/10/2015

Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 về quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm... Tải về...
Nghị định 83/2015/NĐ-CP về đầu tư ra nước ngoài
08/10/2015

Ngày 25/9/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 83/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài thay thế Nghị định 78/2006/NĐ-CP.


Xem thêm...
Danh sách văn bản của cá cược bóng đá hợp pháp tham gia góp ý dự thảo chính sách và kiến nghị với các Bộ ngành liên quan trong năm 2015
23/09/2015

Từ tháng 01/2015, cá cược bóng đá hợp pháp đã tham gia góp ý một số dự thảo chính sách và kiến nghị với các Bộ ngành liên quan, như sau:
 
S
TT
Số
văn bản
Ngày
Tên loại và trích yếu nội dung
Nơi nhận
Soạn thảo, kiểm tra
1
10/HHCS
14/01/2015
Chuẩn bị phiên họp 5 Nhóm đặc trách Danh mục AHTN (Góp ý về sửa đổi bổ sung Danh mục hài hòa mô tả mã số hàng hhóa XNK ASEAN 2012 - AHTN 2012)
Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính
Hoa Trần
2
25/HHCS
28/01/2015
Góp ý dự thảo Đề án phát triển thị trường nước ngoài thời kỳ 2014 - 2020 và định hướng đến năm 2030
Trung tâm WTO TP.HCM
VHồng, Hoa Trần
3
76/HHCS
09/04/2015
Góp ý Dự thảo Báo cáo Hội nghị Hội đồng Cao su quốc tế Ba bên và việc tham gia của Việt Nam
Bộ NN&PTNT
Hoa Trần
4
84/HHCS
15/04/2015
Chuẩn bị phiên họp 6 Nhóm đặc trách Danh mục AHTN (Góp ý về sửa đổi bổ sung Danh mục hài hòa mô tả và mã số hàng hóa XNK ASEAN 2012 - AHTN 2012)
Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính
Hoa Trần
5
85/HHCS
15/04/2015
Đóng góp ý kiến đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ
Vụ Khoa học và Công nghệ
HVân,  Hoa Trần
6
92/HHCS
23/04/2015
Góp ý Dự thảo Nghị định quy định và hướng dẫn thi hành Luật đầu tư
VCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp VN)
VHồng, Hoa Trần
7
103/HHCS
27/04/2015
Góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
VCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp VN)
Bp.HCTC, Hoa Trần
8
104/HHCS
27/04/2015
Góp ý Dự thảo Nghị định về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn Nhà nước
VCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp VN)
Bp.HCTC, Hoa Trần
9
143/HHCS
08/06/2015
Góp ý Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Ban Pháp chế VCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp VN)
Nguyên, HVân, Hoa Trần
10
145/HHCS
12/06/2015
Đóng góp ý kiến đối với Thông tư cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và nguyên tắc phân cấp quản lý thuế đối với doanh nghiệp
Bộ Tài chính
Nguyên, HVân, BVân
11
146/HHCS
12/06/2015
Đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
Ban Pháp chế VCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp VN)
Nguyên, HVân, BVân
12
147/HHCS
12/06/2015
Góp ý Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục các lĩnh vực ưu tiên và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Bộ Kế hoạch & Đầu tư
VHồng, Hoa Trần
13
148/HHCS
12/06/2015
Góp ý cho Dự thảo Luật về Hội
Văn phòng Công tác Hiệp hội doanh nghiệp
Hoa Trần
14
158/HHCS
19/06/2015
Chuẩn bị phiên họp 7 Nhóm đặc trách Danh mục AHTN (Góp ý về sửa đổi bổ sung Danh mục hài hòa mô tả và mã số hàng hóa xuất nhập khẩu ASEAN 2012 - AHTN 2012)
Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính
Hoa Trần
15
160/HHCS
19/06/2015
Kiến nghị xem xét miễn tiền thuê đất vườn cao su tái canh trong thời gian xây dựng cơ bản, Nghị định 46/2014/NĐ-CP
Bộ Nông nghiệp &PTNT, Bộ Tài chính
BVân, Hoa Trần
16
166/HHCS
26/06/2015
Góp ý kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn cho cao su và các sản phẩm cao su
Vụ Khoa học và Công nghệ
Viện NCCS, Hoa Trần
17
170/HHCS
01/07/2015
Góp ý dự thảo Luật ban hành quyết định hành chính
Ban Pháp chế - VCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp VN)
CDương, HVân, Hoa Trần
18
175/HHCS
02/07/2015
Góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 07/2014/TT-BNNPTNT về hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng
Vụ Tổ chức cán bộ
CDương, HVân, Hoa Trần
19
176/HHCS
02/07/2015
Góp ý Dự thảo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi)
Bộ Tài chính, VCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp VN)
VHồng, Hoa Trần
20
256/HHCS
18/08/2015
Góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ Việt Nam - Campuchia
VCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp VN)
VHồng, Hoa Trần
21
260/HHCS
20/08/2015
Góp ý Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được
VCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp VN)
VHồng, Hoa Trần
22
262/HHCS
23/08/2015
Góp ý Dự thảo Pháp lệnh Quản lý thị trường
VCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp VN)
VHồng, Hoa Trần
23
266/HHCS
31/08/2015
Góp ý Dự thảo Thông tư thu nộp thuế đối với hàng hoá XNK, thu phí, lệ phí của các Bộ ngành, UBND tỉnh, thành phố qua một cửa quốc gia
VCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp VN)
VHồng, Hoa Trần
24
279/HHCS
11/9/2015
Đề xuất các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu
Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và Nghề muối
Hoa Trần
25
290/HHCS
17/09/2015
Chuẩn bị phiên họp 8 Nhóm đặc trách Danh mục AHTN (Góp ý về sửa đổi bổ sung Danh mục hài hòa mô tả và mã số hàng hóa XNK ASEAN 2012 - AHTN 2012)
Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính
VHồng, Hoa Trần
26
293/HHCS
21/09/2015
Kiến nghị về thuế GTGT trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế. Luật này sẽ có hiệu lực từ 01/01/2016.
Bộ Tài chính/ Bộ Nông nghiệp &PTNT
BVân, Hoa Trần
27
296/HHCS
23/9/2015
Cảnh báo đối với quy định cao su tự nhiên của Trung Quốc
Bộ Khoa học & Công nghệ; Bộ Công Thương; VCCI
Hoa Trần
28
299/HHCS
30/9/2015
Góp ý Dự thảo Thông tư ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2016
VCCI - Phòng Thương mại và Công nghiệp VN
VHồng, Hoa Trần
29
304/HHCS
05/10/2015
Góp ý nội dung Bản thoả thuận thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam - Campuchia năm 2016 và 2017
VCCI - Phòng Thương mại và Công nghiệp VN
VHồng, Hoa Trần
Để biết thêm thông tin chi tiết,  vui lòng liên hệ Văn phòng cá cược bóng đá hợp pháp.


Xem thêm...
Xây dựng thương hiệu ngành từ Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam”
21/09/2015

Hỗ trợ các hiệp hội xây dựng thương hiệu ngành cho các mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh và khả năng cạnh tranh cao đã được Bộ Công Thương đưa vào Điều 8 của Quyết định số 984/QĐ-BCT ngày 06/3/2012 về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện chương trình thương hiệu quốc gia. 


Xem thêm...
Danh bạ Doanh nghiệp Cao su Việt Nam 2014 - 2015
17/09/2015

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.

 

 


Xem thêm... Tải về...
Quyết định 879/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2014 về Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
15/09/2015

Quyết định 879/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

 
Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm... Tải về...
Quyết định 4665/QĐ-BCT ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Bộ Công Thương về Quy hoạch phát triển sản xuất sản phẩm cao su Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
15/09/2015

Quyết định 4665/QĐ-BCT ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Bộ Công Thương về Phê duyệt “Quy hoạch phát triển sản xuất sản phẩm cao su Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”

 
Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm... Tải về...
Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
15/09/2015

Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

 
Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm... Tải về...
Bộ KH và CN công bố 11 Tiêu chuẩn quốc gia về lĩnh vực cao su
07/09/2015

Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố 11 Tiêu chuẩn quốc gia về lĩnh vực cao su theo Quyết định số 3747/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2014. Theo đó, các tiêu chuẩn quốc gia được áp dụng kể từ ngày ký như sau:  


Xem thêm...
Xuất khẩu cao su thiên nhiên Việt Nam
10/08/2015

Bảng 2. Xuất khẩu cao su thiên nhiên Việt Nam
 
Năm
Lượng
Giá trị
Đơn giá
(tấn)
(ngàn USD)
(USD/tấn)
2010
782.213
2.388.225
3.053
2011
816.366
3.233.800
3.961
2012
1.023.104
2.859.838
2.795
2013
1.073.956
2.486.426
2.315
2014
1.066.511
1.780.610
1.670
2015
1.137.368
1.531.469
1.347
2016
1.252.990
1.669.601
1.332
2017
1.381.052
2.249.775
1.629
 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan, cập nhật ngày 26/7/2018


Xem thêm...
Diện tích, sản lượng và năng suất cây cao su tại Việt Nam
10/08/2015

Bảng 1. Diện tích, sản lượng và năng suất cây cao su tại Việt Nam
 
Năm
Tổng diện tích
DT thu hoạch
Sản lượng
Năng suất
(ha)
(ha)
(tấn)
(kg/ha/năm)
2010
748.700
439.100
751.700
1.712
2011
801.600
460.000
789.300
1.716
2012
917.900
510.000
877.100
1.720
2013
958.800
548.100
946.900
1.728
2014
978.900
570.000
966.600
1.696
2015
985.600
604.300
1.012.700
1.676
2016
973.500
621.400
1.035.300
1.666
2017
969.700
653.200
1.094.500
1.676
 


Xem thêm...
Các website liên quan trong nước và ngoài nước
21/07/2015

TRONG NƯỚC
 
Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
Ministry of Agriculture & Rural Development
 
Bộ Công Thương
Ministry of Industry and Trade
http://www.moit.gov.vn/


Xem thêm...