Thông tin >> Nhãn hiệu "Cao su Việt Nam"

cá cược bóng đá hợp pháp đăng ký thành công Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam”
21/07/2015

cá cược bóng đá hợp pháp đã được Cục Sở hữu trí tuệ -Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận là chủ sở hữu hợp pháp đối với Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam/ Viet Nam Rubber” (logo “Cao su Việt Nam – Chất lượng và Uy tín“, “Viet Nam Rubber – Quality & Prestige”) theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 23760, Quyết định số 77168/QĐ-SHTT ngày 22/12/2014, có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn (03/10/2013).


Xem thêm...
  • Trang:
  • 1
  • 2
  • 3