Thông tin hội viên

VRG ổn định diện tích 420 ngàn ha cao su

18/07/2015

(BP) - Theo quy hoạch của Chính phủ đến năm 2020, diện tích cao su Việt Nam sẽ là 800 ngàn ha, trong đó Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) là 500 ngàn ha (trong nước 300 ngàn ha và ngoài nước 200 ngàn ha). 


Tuy nhiên, theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2014, diện tích cao su cả nước là 955 ngàn ha, vượt 155 ngàn ha so với quy hoạch. Như vậy, trong 10 năm (từ 2004) diện tích cao su của Việt Nam đã tăng lên gấp đôi. Tăng cao nhất là cao su tiểu điền và doanh nghiệp tư nhân. Nếu 5 năm trước, sản lượng cao su của VRG chiếm 50% cả nước thì nay chỉ khoảng 30%.

Thực tế, trong quá trình đầu tư trồng mới các dự án ở Tây Bắc, do khí hậu khắc nghiệt nên nhiều khu vực xảy ra hiện tượng cao su chết hàng loạt, kể cả cây 3 - 4 năm tuổi. Các dự án ở Lào, Campuchia cũng khó khăn trong thủ tục giao đất và nhiều khu vực đất xấu, khó phát triển cao su hiệu quả. Trong hoàn cảnh giá mủ lao dốc, nếu năng suất vườn cây dưới 2 tấn/ha thì khả năng kinh doanh sẽ bị lỗ. Do đó, VRG quyết định ổn định diện tích 420 ngàn ha, ngừng trồng mới các dự án ở Tây Bắc. Ở miền Trung chỉ phát triển cao su các khu vực xa biển trên 70 km, phòng tránh cao su gãy đổ do bão...
VRG chỉ tái canh, trồng mới trong nước ở khu vực đất tốt, thuận lợi. Đông Nam Bộ vẫn là khu vực chính quy hoạch phát triển cao su.
P.Thảo, nguồn: http://baobinhphuoc.com.vn/Content/vrg-on-dinh-dien-tich-420-ngan-ha-cao-su-40934, ngày 06/4/2015 (Thanh Danh trích dẫn)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>