Thông tin hội viên

Cao su Bình Long biểu dương điển hình tiên tiến

18/07/2015

(BP) - Ngày 27/3/2015, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến 5 năm (2010 - 2014). 5 năm qua, Công ty đã tổ chức phát động và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua: Về trước kế hoạch, sản phẩm mủ vượt; luyện tay nghề - thi thợ giỏi; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý; giữ gìn an ninh trật tự, tận thu mủ...


Qua đó, Công ty khai thác được 107.967 tấn, đạt 112,2% kế hoạch Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giao, vượt 11.747 tấn; năng suất vườn cây trên 2 tấn/ha; chế biến 118.722,772 tấn, tiêu thụ 119.322,695 tấn; doanh thu đạt 8.419,726 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 3.190,458 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 976,16 tỷ đồng, tiền lương và thu nhập bình quân của người lao động luôn nằm trong nhóm dẫn đầu Tập đoàn.

Dịp này, 5 tập thể và 10 cá nhân được UBND tỉnh Bình Phước tặng bằng khen. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tặng bằng khen cho 25 tập thể, 38 cá nhân. Tổng Giám đốc Công ty tặng giấy khen cho 12 tập thể, 25 cá nhân.
Mạnh Huy, nguồn: http://baobinhphuoc.com.vn/Content/cao-su-binh-long-bieu-duong-dien-hinh-tien-tien-40639, ngày 30/3/2015 (Thanh Danh trích dẫn)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>