Thông tin hội viên

Cao su Chư Păh, tuổi 30

18/07/2015

Trong suốt 30 năm qua, kể từ ngày thành lập đến nay (1985 – 2015), Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh đã nỗ lực bền bỉ vượt khó để vươn lên.


Từ đó, Công ty đã biến những vùng đất hoang hóa khô cằn thành một vùng trù phú xanh ngát cao su. Nhớ lại ngày mới thành lập, từ 2 nông trường đầu tiên với 220 ha cao su trồng từ năm 1960 tiếp quản từ chế độ cũ để lại, qua năm tháng đến nay Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh đã mở rộng diện tích cây cao su lên 14.259,96 ha, trong đó diện tích cao su khai thác là 6.606,23 ha, tăng 2,4 lần so với năm 2005. Tổng sản lượng mủ khai thác từ năm 2005 đến nay đạt hơn 67.000 tấn, trong đó năm 2014 đạt 9.705 tấn tăng 3,2 lần so với năm 2005. Tổng doanh thu từ năm 2005 đến nay đạt 3.291 tỷ đồng, riêng năm 2014 đạt 363 tỷ đồng, tăng gần 4,6 lần so với năm 2005. Nộp ngân sách từ năm 2005 đến nay trên 202 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 5,3 triệu đồng/tháng, tăng 2,95 lần so với năm 2005. Công ty có 2 nhà máy chế biến đạt công suất hàng năm trên 10.000 tấn mủ cao su khối (SVR 3L, SVR 5, SVR 10, SVR 20) mang thương hiệu CHUPACO.
Do được chăm sóc đúng kỹ thuật nên hiện nay, Công ty đã có nông trường đạt 1,8 tấn mủ/ha và lộ trình phấn đấu đến năm 2020 toàn Công ty sẽ đạt mức năng suất này. Công ty có trên 4.000 cán bộ, công nhân viên; trong nước có trên 3.600 công nhân, trong đó công nhân là người dân tộc thiểu số chiếm 60% và là đơn vị có tỷ lệ công nhân người dân tộc thiểu số cao nhất khu vực Tây Nguyên - Duyên hải miền Trung và các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Năm 2003, Công ty được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và UBND tỉnh chọn làm thí điểm trồng cao su ở các vùng sâu, vùng xa thuộc Chương trình 132, 134 trên diện tích đất rừng của các lâm trường nhằm tạo việc làm cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó ưu tiên cho các hộ thiếu đất sản xuất (SX), thay vì phải giao lại đất cho địa phương để đồng bào trồng cây lương thực. Công ty đã phát triển được 3 vùng cao su thuộc các dự án trồng rừng Đak Đoa và dự án của Thanh niên xung phong tỉnh Gia Lai với diện tích 3.000 ha đất tự nhiên, hiện đã trồng được 2.200 ha cao su.
Cùng với việc triển khai các dự án trồng cao su, Công ty còn triển khai các dự án chăn nuôi, các chương trình cải tạo vườn tạp, đưa giống mới vào SX nông nghiệp, thâm canh cây trồng và ngói hóa nhà ở đạt tỷ lệ 100%. Công ty còn cho các hộ gia đình công nhân khó khăn vay quỹ phúc lợi không tính lãi 2 - 10 triệu đồng/hộ và tín chấp cho các hộ vay tại ngân hàng trên 14 tỷ đồng để mua con giống, cây giống, cải tạo vườn tạp phát triển SX, tăng thu nhập. Đến nay, trong công nhân đã có 1.960 ha cà phê, 400 ha tiêu, trên 1.500 con bò, thu nhập kinh tế hộ bình quân là 50 triệu đồng/năm. Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh đã và đang góp phần vào sự phát triển lớn mạnh của ngành cao su Việt Nam; thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai; nhất là tạo việc làm cho người dân tại địa bàn Công ty hoạt động, góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội. Chung tay với Nhà nước và các thành phần kinh tế khác thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn và xây dựng nông thôn mới.
TS. Lê Đức Tánh, nguồn: http://nongnghiep.vn/cao-su-chu-pah-tuoi-30-post141751.html, ngày 30/4/2015 (Thanh Danh trích dẫn)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>