Lĩnh vực >> Công nghiệp

Nhà máy lốp Bridgestone tại Hoa Kỳ được giải thưởng môi trường

09/09/2015

 WILSON, NC. – Lốp xe con và lốp xe tải nhẹ của Công ty Lốp Bridgestone tại Hoa Kỳ đã được công nhận về sản xuất bền vững.


 Bridgestone cho biết Giải thưởng “Lãnh đạo môi trường” năm 2015 đã trao cho nhà máy Wilson, xác nhận nhà máy đang phát triển một chương trình toàn diện để không có rác thải chôn lấp dưới đất.

Tầm nhìn dài hạn của Bridgestone về môi trường đến năm 2050 là cắt giảm phân nửa lượng khí thải CO2 và chế biến các sản phẩm từ nguồn nguyên liệu có thể tái tạo, bền vững.
 


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>