Lĩnh vực >> Cao su tiểu điền

Kon Tum: Giám sát thực hiện Nghị quyết 30 của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền

08/09/2015

 Trong 2 ngày (18 và 19/3/2015) Đoàn giám sát của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Lê Văn Tuấn - Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh - làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 30/2011/NĐ-HĐND ngày 5/12/2011 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền trên địa bàn huyện Đăk Tô. 


 Đoàn đã đi giám sát thực tế tại Pô Kô, Đăk Rơ Nga, thị trấn Đăk Tô và làm việc với UBND huyện Đăk Tô.

* Tại xã Pô Kô:
Theo báo cáo của xã Pô Kô, trong 3 năm thực hiện đề án, toàn xã đã triển khai trồng 98,6 ha với tổng số 102 hộ. Các đối tượng được hỗ trợ theo đề án là những hộ nghèo được tổ chức bình xét, bình chọn chặt chẽ từ các thôn làng và được người dân đồng tình ủng hộ và thực hiện tốt việc trồng và chăm sóc. Việc hỗ trợ cấp cây giống, phân bón được thực hiện đầy đủ, kịp thời nên hiện tại, diện tích cao su đạt tỷ lệ sống khoảng 90%, đang sinh trưởng và phát triển khá tốt. Ban chỉ đạo cấp xã cũng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn nhân dân cách chăm sóc để cây cao su phát triển tốt.
Trước đó, Đoàn giám sát đã đi kiểm tra thực tế tại một số vườn cây của 3 hộ nhận thấy cây cao su sinh trưởng và phát triển tốt.
* Tại xã Đăk Rơ Nga:
Trong 3 năm (từ 2012 - 2014), toàn xã đã trồng được 104,8 ha với tổng số 113 hộ nghèo tham gia trồng theo đề án. Trong đó, năm 2012 có 34 hộ tham gia trồng được 30,5 ha, năm 2013 có 44 hộ trồng được 43,2 ha và năm 2014 có 35 hộ trồng được 31,1 ha. Nhìn chung diện tích cao su trồng theo đề án phát triển và sinh trưởng tốt, tỷ lệ cây sống đạt khoảng 90%. Riêng diện tích trồng năm 2014 thì tỷ lệ cây sống chỉ đạt khoảng 80%. Nguyên nhân một số hộ chưa tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật đã được hướng dẫn như trồng xen mì với mật độ dày ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây cao su; diện tích trồng không tập trung nên việc kiểm tra, chăm sóc gặp nhiều khó khăn… Đoàn cũng đi kiểm tra thực tế tại 4 hộ trên địa bàn xã.
* Tại thị trấn Đăk Tô:
Sau khi đi kiểm tra thực tế vườn cao su tại 2 hộ, Đoàn đã làm việc với UBND thị trấn Đăk Tô. Báo cáo của thị trấn Đăk Tô đánh giá, trong 3 năm (từ 2012 - 2014) thực hiện theo Nghị quyết 30 của HĐND tỉnh, đến nay thị trấn có tổng số 69 hộ tham gia trồng cao su tiểu điền theo đề án đã trồng được gần 62 ha và hiện cây cao su đang sinh trưởng và phát triển tốt. Tuy nhiên, so với đề án trong 5 năm (2012 - 2016) thì số hộ tham gia đề án và diện tích trồng cao su đạt thấp, chỉ đạt 69 hộ/gần 62 ha, trong khi đề án đăng ký là 409 hộ/407 ha. Nguyên nhân là do người dân không mặn mà với việc trồng cây cao su do giá cao su thấp và thiếu đất… 
* Tại UBND huyện Đăk Tô:
Theo báo cáo của UBND huyện, trong 3 năm (2012 - 2014), toàn huyện đã triển khai thực hiện trồng được 489,7 ha, đạt 30,96% kế hoạch, với tổng số hơn 530 hộ tham gia trồng theo đề án. Trong đó, năm 2012 là 183,1 ha, năm 2013 là 216,1 ha, năm 2014 là 90,5 ha. Hiện tại, diện tích cao su trồng đạt tỷ lệ sống từ 90 - 95%, cây đang sinh trưởng và phát triển khá tốt do việc vận động hướng dẫn các hộ đào hố, bón phân, trồng mới cao su thực hiện kịp thời, đúng thời vụ. Việc cấp hỗ trợ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho nhân dân thực hiện đúng kế hoạch và đảm bảo chất lượng, cấp cây giống cho các hộ có sự giám sát, kiểm tra chặt chẽ của các bên liên quan đã giúp các hộ nghèo có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, trồng cao su để góp phần phát triển kinh tế hộ, xoá đói giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Tuy nhiên, so với đề án của huyện thì số hộ và diện tích tham gia đề án đạt thấp do giá mủ cao su xuống thấp nên nhiều hộ nghèo không có tâm huyết để trồng cây cao su. Bên cạnh đó, một số xã chưa quan tâm đúng mức đến việc triển khai đề án tại địa phương mình...
Phát biểu kết luận tại các xã, thị trấn và với UBND huyện Đăk Tô, đồng chí Lê Văn Tuấn đánh giá: đối với việc thực hiện theo Nghị quyết 30 của HĐND tỉnh, huyện đã làm tốt công tác chỉ đạo, tổ chức lập và triển khai đề án chặt chẽ, kịp thời từ huyện, xã; làm tốt công tác tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, tổ chức cung ứng cây giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho các hộ dân tham gia đề án; kịp thời giải quyết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ tham gia trồng; chất lượng vườn cây phát triển tốt…
Đồng chí Tuấn nhấn mạnh: để Nghị quyết đạt hiệu quả, thời gian tới, huyện cũng như các xã cần tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền đến người dân thấy được lợi ích của việc trồng cao su để tích cực tham gia đề án; thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát để không xảy ra tình trạng chặt vườn cây; đẩy nhanh tiến độ cấp quyền sử dụng đất cho người dân tham gia đề án; rà soát thống kê vườn cây; rà soát vận động nhân dân đăng ký trồng trong năm 2015, 2016… phấn đấu đến hết dự án đạt càng cao càng tốt, góp phần xoá đói giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện ngày càng phát triển.
Văn Phương, nguồn: http://kontum.gov.vn/tintuc/default.aspx?Source=/tintuc&Category=&ItemID=11397&Mode=1, ngày 23/3/2015 (Thanh Danh trích dẫn)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>