Lĩnh vực >> Cao su tiểu điền

Hội nghị tổng kết Hợp phần B và một phần Hợp phần C – Dự án Phát triển cao su tiểu điền

08/09/2015

 Ngày 26/06/2015, tại Thừa Thiên Huế, Thứ Trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh đã chủ trì Hội nghị tổng kết Hợp phần B và một phần Hợp phần C – Dự án Phát triển cao su tiểu điền. 


 Tham dự Hội nghị gồm có: đại diện Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, các Vụ thuộc Bộ NN&PTNT, Ban quản lý các dự án Nông nghiệp, Ban quản lý dự án (QLDA) Hợp phần B, C – Dự án Phát triển cao su tiểu điền, 10 tỉnh tham gia dự án, nhóm Chuyên gia Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn quản lý dự án, đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo.

Sau khi nghe dự thảo báo cáo hoàn thành Dự án của Ban QLDA Hợp phần B và một phần Hợp phần C và các ý kiến của các đại biểu tham dự, Thứ Trưởng Lê Quốc Doanh đã kết luận:
Đánh giá vai trò Dự án:
- Bộ rất quan tâm tới cao su tiểu điền đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực duyên hải miền trung. Cao su là cây dài ngày chính vì vậy vấn đề con giống là rất quan trọng. Bộ đã giao Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nghiên cứu quản lý giống và quy trình thực hiện.
- Quá trình phát triển cao su tiểu điền tại Việt Nam đã được Chính phủ hỗ trợ bằng một chuỗi các dự án nối tiếp nhau. Trong đó, Dự án Phát triển cao su tiểu điền là dự án có vai trò qua trọng trong việc phát triển cây cao su. Qua đó góp phần nâng cao đời sống kinh tế của bà con tham gia Dự án, đa số là đồng bào dân tộc thiểu số và vùng Duyên hải miền Trung.
Chỉ đạo công tác thực hiện, quyết toán Dự án hoàn thành:
- Dự án cần rút kinh nghiệm tổ chức, phối hợp giữa các Ban quản lý hợp phần, qua đó tạo sự liên kết chặt chẽ trong việc thực hiện các hợp phần riêng lẻ.
- Phía Ngân hàng NN&PTNT cần rà soát lại các quy trình cấp tín dụng của Dự án để thống nhất giữa trung ương và các địa phương.
- Giao Ban quản lý các dự án nông nghiệp phối hợp với Bộ để hoàn thiện báo cáo hoàn thành Dự án và triển khai thực hiện các công tác quyết toán Dự án.
- Đề nghị các địa phương tham gia Dự án có kế hoạch và biện pháp cụ thể để tiếp quản các thành quả của Dự án. Cụ thể là tiếp tục giám sát, hỗ trợ các vườn cây cao su tiểu điền; sử dụng hiệu quả đội ngũ khuyến nông của Dự án, những người đã được đào tạo kỹ lưỡng về kỹ thuật cao su.
Xây dựng Dự án hỗ trợ lĩnh vực cao su tiểu điền
Bộ NN&PTNT dành sự ưu tiên cho lĩnh vực cao su tiểu điền. Đề nghị Ban quản lý các Dự án Nông nghiệp phối hợp các địa phương và các Cục, Vụ thuộc Bộ để nghiên cứu đề xuất phương án đáp ứng các nhu cầu cần thiết giúp hỗ trợ, phát triển bền vững cao su tiểu điền. Phía Ban quản lý các dự án nông nghiệp chủ động làm việc với nhà tài trợ.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>