Hoạt động >> Hoạt động khác

cá cược bóng đá hợp pháp thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở

15/05/2017

Kể từ ngày 08/5/2017, trụ sở làm việc của cá cược bóng đá hợp pháp thay đổi sang địa chỉ mới như sau:
- Địa chỉ cũ:   236 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3, TP.HCM
- Địa chỉ mới: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3, TP.HCM (Lầu 3)


Điện thoại:   08.3932 2605 (BP. Hành chính Tổng hợp)

08.3932 6887 (BP. Thông tin Thị trường)
08.3932 0941 (BP. Kế toán Tài chính)
08.3932 0929 (Ban Tư vấn phát triển ngành cao su)
- Fax:           08. 3932 0372
- Email :        office@vra.com.vn
Hiệp hội thông báo đến các cơ quan ban ngành, các đơn vị, Hội viên để thuận tiện trong liên hệ công tác.
Văn phòng cá cược bóng đá hợp pháp (Vân Quỳnh)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>