Giới thiệu

Ban Lãnh đạo Hiệp hội Cao su VN và Hội đồng quản lý Quỹ Bảo hiểm xuất khẩu cao su

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ V (2018 – 2021)

STT

Họ và tên

Chức danh trong Hiệp hội

Chức danh trong đơn vị

Tên đơn vị

1

Trần Ngọc Thuận

Chủ tịch

Chủ tịch HĐQT

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP

2

Huỳnh Văn Bảo

Phó Chủ tịch

Tổng Giám đốc

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP

3

Nguyễn Mạnh Sơn

Phó Chủ tịch

Phó Tổng Giám đốc

Công ty CP Cao su Đà Nẵng

4

Nguyễn Viết Tượng

Phó Chủ tịch

Chủ tịch HĐQT

Công ty CP Cao su Đắk Lắk

5

Võ Hoàng An

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký

Trưởng Ban Xuất Nhập khẩu

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP

6

Hoàng Sỹ Chung

UV.BCH

Phó Tổng Giám đốc

Công ty TNHH MTV Tổng công ty 15

7

Phan Thành Dũng

UV.BCH

Viện trưởng

Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam

8

Nguyễn Đại Dương

UV.BCH

Phó Tổng Giám đốc

Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị

9

Nguyễn Đình Đông

UV.BCH

Phó Tổng Giám đốc

Công ty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam

10

Nguyễn Văn Hiền

UV.BCH

Tổng Giám đốc

Công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk

11

Nguyễn Phú Hòa

UV.BCH

Phó Cục Trưởng, Cục Xuất Nhập khẩu

Bộ Công Thương

12

 Lê Thanh Hưng

UV.BCH

Tổng Giám đốc

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng

13

Lê Văn Kích

UV.BCH

Hiệu trưởng

Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su

14

Lê Khả Liễm

UV.BCH

Tổng Giám đốc

Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum

15

Nguyễn Duy Linh

UV.BCH

Tổng Giám đốc

Công ty CP Cao su Chư Sê – Kampong Thom

16

Lê Bạch Long

UV.BCH

Phó Chủ tịch

Hội Cao su – Nhựa TP. Hồ Chí Minh

17

Phạm Đình Luyến

UV.BCH

Tổng Giám đốc

Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh

18

Trần Minh

UV.BCH

Chủ tịch HĐQT

Công ty CP Công nghiệp và XNK Cao su

19

Ngô Quyền

UV.BCH

Tổng Giám đốc

Công ty CP Cao su Việt – Lào

20

Đồng Minh Toàn

UV.BCH

Tổng Giám đốc

Công ty CP XNK Tổng hợp Bình Phước

21

Nguyễn Quốc Toản

UV.BCH

Q. Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

22

Đỗ Minh Tuấn

UV.BCH

Tổng Giám đốc

Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai

23

Nguyễn Văn Tược

UV.BCH

Tổng Giám đốc

Công ty CP Cao su Phước Hòa

24

Nguyễn Văn Thanh

UV.BCH

Tổng Giám đốc

Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận

25

Nguyễn Hồng Thắng

UV.BCH

Tổng Giám đốc

Công ty CP Cao su Lai Châu

26

Võ Quang Thuận

UV.BCH

Chủ tịch HĐQT

Công ty TNHH Cao su Thuận Lợi

27

Hồ Mộng Vân

UV.BCH

Phó Trưởng Ban – Phụ trách Ban Tài chính Kế toán

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP

28

Lê Văn Vui

UV.BCH

Tổng Giám đốc

Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long

29

Lê Tiến Vượng

UV.BCH

Tổng Giám đốc

Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng

DANH SÁCH BAN KIỂM TRA NHIỆM KỲ V (2018 – 2021)

STT

Họ và tên

Chức danh trong Hiệp hội

Chức danh trong đơn vị

Tên đơn vị

1

Hồ Mộng Vân

Trưởng Ban

Phó Trưởng Ban – Phụ trách Ban Tài chính Kế toán

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP

2

Nguyễn Trọng Cảnh

Ủy viên

Tổng Giám đốc

Công ty CP Cao su Bà Rịa

3

Lê Văn Chành

Ủy viên

Tổng Giám đốc

Công ty CP Cao su Tây Ninh

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ BẢO HIỂM XUẤT KHẨU CAO SU

TT

Họ tên

Chức danh

1

Ông Trần Ngọc Thuận

Chủ tịch Hội đồng quản lý

2

Ông Huỳnh Văn Bảo

Ủy viên Hội đồng quản lý

3

Ông Nguyễn Viết Tượng

Ủy viên Hội đồng quản lý

4

Ông Võ Hoàng An

Ủy viên Hội đồng quản lý

5

Ông Lê Thanh Hưng

Ủy viên Hội đồng quản lý

6

Ông Lê Thanh Tú

Ủy viên Hội đồng quản lý

7

Ông Đỗ Minh Tuấn

Ủy viên Hội đồng quản lý

8

Ông Nguyễn Văn Tược

Ủy viên Hội đồng quản lý

9

Ông Lê Văn Vui

Ủy viên Hội đồng quản lý

10

Bà Nguyễn Thị Kiều Nương

Ủy viên Hội đồng quản lý
kiêm Giám đốc Quỹ

 

 Quay về